Fem per a tu.

Simm és una immobiliària de Vic, fortament arrelada a l’àrea d’Osona. Coneixem la comarca com si fos casa nostra. Explorem constantment les ciutats, els pobles, camp i muntanya per saber –de primera mà– quina és l’oferta i la demanda. Som a prop de la gent, dels habitants de la zona i dels clients, perquè els teus interessos i il·lusions són també els nostres.

 

 

serveis      valors      consells     marca

Els nostres valors

Un conjunt de qualitats que formen part de la nostra manera de fer, que conformen la nostra essència i que sempre, tenim presents.

Agilitat

Perquè disposem d’un equip professional, ràpid i accessible que vol satisfer les teves necessitats.

Precisió

Perquè escoltem. Només així podem donar la resposta que esperes del teu immoble a Osona.

Eficàcia

Perquè garantim una atenció personalitzada que permet estudiar les teves demandes i proporcionar-te un servei a mida.

Seguretat

Perquè oferim solucions de futur sense córrer riscos ni perills.

Compromís

Perquè no fem promeses que no puguem complir.

Experiència

Perquè la participació en la venda d'una gran quantitat de promocions d'obra nova i una àmplia tasca immobiliària avalen la nostra gestió professional des de l'any 1996.

Els nostres serveis

Ens fem càrrec de tot allò que necessites per comprar, vendre o llogar un immoble. Fem recerques exclusives i plans de màrqueting a mida.

La millor opció

Home Staging

Buidem i despersonalitzem casa teva per fer-la més neutra (la decoració és quelcom molt particular).

Destaquem els punts forts i en minimitzem els dèbils. Pintem i redistribuïm l’espai per facilitar que els visitants s’hi sentin còmodes i s’hi puguin projectar.

Fem fotos dels nous espais fent lluir la vivenda i destacant-la entre la competència.

Altres serveis

 • Estudi de l'immoble
 • Inspecció visual
 • Estudi del preu de mercat de la documentació i de la situació legal
 • Verificació registral de la finca
 • Visita a les oficines de Simm per establir el preu
 • Captació de clients professionals qualificats amb formació contínua
 • Ús de tecnologies d'última generació per a la formació
 • Visites a l'immoble
 • Seguiment del client
 • Gestions administratives
 • Estudi de viabilitat de la hipoteca
 • Redacció del contracte
 • Gestió de cobrament
 • Assessorament jurídic i tècnic
 • Estudi de subrogació de la hipoteca
 • Seguiment del client
 • Tramitació de l'escriptura pública
 • Verificació de l'entrega de la documentació
 • Publicitat dels immobles i promoció de Simm: desenvolupem un pla de màrqueting per satisfer les necessitats dels nostres clients

Els nostres consells

Abans de la compra

Feu una ullada a fons

En un habitatge de segona mà, es recomana verificar l’estat de les instal·lacions d’aigua, electricitat i gas així com les humitats de l’edifici, els aluminis, els sorolls dels veïns… És aconsellable parlar amb algun veí per informar-nos-en bé i evitar sorpreses.

Verificació registral

Abans de comprometre’ns a comprar un habitatge, és recomanable consultar la seva situació registral al Registre de la Propietat. Cal comprovar que no hi hagi càrregues com ara hipoteques, embargaments o altres afectacions.

Impostos

L’impost sobre béns immobles (IBI) serà a càrrec de la persona que consti inscrita com a propietària de l’habitatge el primer dia de l’any. L’impost municipal d’increment del valor dels terrenys (plusvàlua municipal) correspon al venedor.

Plànols
i memòria

En el cas que l’habitatge sigui de nova construcció, el venedor n’haurà de facilitar els plànols així com la memòria de qualitats, en què s’especificaran les característiques i els acabats.

 

Cèdula d'habitabilitat o de segona ocupació

Es tracta d’un document que el comprador ha de sol·licitar al venedor en el moment d’efectuar la compra de l’immoble. És un requisit indispensable per contractar l’alta de serveis d’aigua, llum, gas…

Pagaments a compte o arres

Amb una paga i senyal, el comprador s’assegura que el venedor li vengui l’immoble, compromís que queda recollit al document d’arres. El comprador té dret a exigir al venedor un aval bancari que garanteixi la quantitat lliurada a compte.

Després de la compra

Còpia simple

Recorda recollir una còpia simple de l’escriptura de compravenda a la teva notaria. T’anirà bé per fer alguns tràmits, com ara l’empadronament.

Plusvàlua

És l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans. Es liquida al Consell Comarcal. Pots calcular l’import via web a l’Organisme de Gestió Tributària de Vic.

Assegurança de la llar

És una despesa que et podries estalviar però… i si…? Consulta vàries asseguradores per veure què t’ofereixen per al contingut i/o continent. Tu decideixes.

Assegurances de vida

Existeix l’opció de contractar assegurances de vida d’amortització del préstec hipotecari. A Simm ens cuidem d’aquest servei.

La nostra marca


Simm es suma a la lluita contra la mortalitat infantil com a part de la seva responsabilitat social corporativa.

La campanya Aliança per a la Vacunació Infantil, més de cinc milions de nens menors de cinc anys han pogut ser vacunats, i això ha fet possible que avui puguem parlar de la generació Decennials.

La nostra aportació es destinarà a distribuir la vacuna pneumocòccica a Moçambic. Aquesta vacuna protegeix la població infantil contra la pneumònia, principal causa de mortalitat infantil global.

 
 
Tancar