Avís legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

SIMM ARENDAMENTS, SL, responsable del lloc web (d’ara endavant, «el RESPONSABLE»), posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) (BOE núm. 166), així com informar tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
SIMM ARENDAMENTS, SL. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense cap obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris les dites modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació al lloc web de SIMM ARENDAMENTS, SL

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: https://www.simm.cat
Nom comercial: Simm
Denominació social: SIMM ARENDAMENTS, SL
NIF: B66072125
Domicili: CARRER PARE GALLISSÀ, 23, BAIXOS 08500 VIC
Telèfon: 938833818
Adreça electrònica: simm@simm.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al foli 86, volum 43.894, full 441181, incripció 1a

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El RESPONSABLE és propietari del lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics, o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia del RESPONSABLE.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, que seran responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar amb relació als dissenys, logotips, textos i/o gràfics esmentats. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir els usuaris directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, al lloc web principal https://www.simm.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, sense que la seva sola menció o aparició al lloc web impliqui en cap cas l’existència de drets o de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc un suport, patrocini o recomanació per part seva.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments de drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu escriure a l’adreça de correu electrònic simm@simm.cat

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquell.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot emprar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Aquestes cookies en cap cas no proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzen per a la recollida d’aquestes dades.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor en el qual es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden emprar per mesurar l’audiència i paràmetres de trànsit, per controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc.; en aquests casos, es tracta de cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·la cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi l’usuari a continguts de tercers llocs web. El RESPONSABLE, atès que no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir a la legislació nacional o internacional, a la moral o a l’ordre públic, eliminant immediatament la redirecció al lloc web corresponent i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE s’eximeix de tota responsabilitat per la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir a la legislació nacional o internacional, als drets de tercers o a la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que sobrevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número que s’assigna automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics per conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupen s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes que es derivin del seu ús o que hi estiguin relacionats els jutjats i tribunals de Vic.

 

lupa
Filtrar