Simulador d’hipoteca

Us agradaria començar a fer un càlcul orientatiu de la hipoteca? Aquí teniu un simulador que us permetrà calcular-ne una primera aproximació. Però recordeu: aquest càlcul és orientatiu.

Per obtenir els valors reals cal que us poseu en contacte amb la vostra entitat financera.

Punts a tenir en compte per a demanar una hipoteca

Tipus d’hipoteca
En comprar un pis es demana una hipoteca nova, però en els pisos comprats directament a promotor pot haver-hi la possibilitat de subrogar la hipoteca ja constituïda durant la construcció.

Import d’hipoteca
És l’import que es vol finançar. Fins al 100% de la compra.

Comissió d’obertura
Comissió única que s’aplica al total finançat.

Modalitat interès
Pot ser a tipus fix, el tipus d’interès és sempre el mateix durant tot el termini. O a tipus variable, en el que es pot establir un període de 1 a 5 anys amb tipus fix i la resta variable referenciat a l’índex i diferencial que s’indiqui.

Anys de termini
Anys de durada de la hipoteca. Màxim de 40 anys. Si és una hipoteca futur, el termini s’aplica automàticament depenent de la modalitat de la quota.

Tipus d’interès període fix
És l’interès que s’aplicarà en el període a tipus fix o a tot el termini si la modalitat és d’hipoteca a tipus fix.

Tipus de quota
Si és constant sempre es pagarà la mateixa quota aplicant-hi només les revisions acordades de l’índex de revisió i el seu diferencial. Hipoteca de quota creixent: s’hi aplica una taxa de creixement anual. Això facilita el fet que els primers anys la quota sigui més reduïda i s’incrementi gradualment any a any.

Índex de revisió
És l’índex que serveix de referència per a les revisions anuals dels tipus d’interès variables, un cop acabat el període a tipus fix.

Diferencial per revisió
És el diferencial que es sumarà a l’índex de revisió escollit.

Valor de compra
És el preu de l’habitatge. Si s’ha fet una taxació prèvia normalment ha de coincidir.

Tipus d’habitatge
Dues opcions: nou o de segona mà.

lupa
Filtrar