Publicitat a mida, màrqueting estratègic i difusió editorial i digital

 • Redactem textos destacant els valors de la promoció.
 • Afavorim i garantim la visibilitat dels anuncis a través d’eines de comunicació digitals.
 • Renders professionals i recorregut 360º de la promoció.
 • Publiquem l’immoble en espais webs exclusius ‘’landing’’.
 • Publiquem l’immoble a la nostra pàgina web.
 • Enviaments de newsletters als potencials compradors.
 • Col·loquem cartells publicitaris a la finca.
 • Publiquem la promoció als portals nacionals i internacionals
  de referència.
 • Publiquem la promoció a la nostra pàgina web.
 • Publiquem l’immoble a les nostres plataformes de comunicació.
 • Ens publicitem amb anuncis de pàgina sencera.
 • Realitzem encartaments de catàlegs, revistes i monogràfics perquè la promoció guanyi visibilitat.
 • Publicitem la promoció als aparadors de les nostres instal·lacions.

Assesorament burocràtic i gestió professional especialitzada

Realitzem propostes continuades de noves oportunitats de negoci pel promotor

Pensem quines són les propostes més adients per cada un dels nostres promotors, oferint així, un servei personalitzat i adequat als seus interessos.

 • Estudiem la viabilitat del projecte, en funció de la demanda de la zona d’influència.
 • Realitzem un estudi de mercat per l’adequació de la política de preus i projecte a les teves necessitats: ànàlisis dels consumidors i anàlisis de la competència de la zona.
 • Proposem una possible distribució de l’immoble en el cas que sigui necessari.
 • Ens ocupem de la inspecció i fem un seguiment de l’estat de l’obra.
 • Confeccionem i redactem la memòria de qualitats, d’acord amb l’arquitecte o promotor.
 • Realitzem un estudi i fem una proposta de la política de preus d’acord a les qualitats proposades.
 • Fem un estudi de la documentació i situació legal de l’obra:
  llicència d’obres, plànols i escriptures.
 • Definim els preus consensuats amb el promotor.
 • Gestionem la promoció de l’obra amb la cartera de clients de Simm.
 • Redactem el contracte de reserva i compravenda o arres adequat a les condicions pactades.
 • Assessorem en les condicions de l’hipoteca a concertar.
 • Busquem i trobem a les persones interessades en la compra.
 • Assesorem en la tramitació de possibles subvencions pels clients.
 • Fem un seguiment de l’operació fins a la data d’escriptura pública.
 • Tramitem l’escriptura pública amb el notari prèviament acordat.
 • Fem un seguiment i control de les possibles modificacions del pis de cada client, presentant un full annex amb les esmentades modificacions i pressupost corresponent.
 • Gestionem els cobraments de pagaments fraccionats, si és el cas.
 • Disposem d’un departament jurídic per assessorar en qualsevol dubte o aclariment.
 • Oferim la possibilitat de presentar les mostres de materials que intervinguin a l’obra.
 • Sol·licitem si és el cas, el certificat d’arquitecte per tal de poder efectuar la declaració d’obra nova i divisió en propietat horitzontal.
 • Assessorem en la tramitació de l’acta de final d’obra i alta urbana a la Diputació de Barcelona. Organisme de gestió tributària.
 • Oferim un servei de postvenda, verificant canvis de noms a la Diputació de Barcelona. Organisme de gestió tributària i liquidació de plusvàlues.
 • En l’acta d’escriptura, entreguem un clauer-USB al comprador amb tota la informació necessària de l’immoble.
 • Organitzem si es necessari, la primera reunió de la comunitat de propietaris per legalitzar la mateixa i posar en funcionament els serveis comuns.
 • Fem una proposta d’administrador per la nova comunitat de propietaris.
lupa
Filtrar