En un moment en què la sostenibilitat i el medi ambient estan a l’ordre del dia, es posa èmfasis en la reducció del consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En aquest sentit, el certificat d’eficiència energètica dels habitatges s’ha convertit en una eina clau pel progrés.

El certificat d’eficiència energètica és un document que avalua l’eficiència energètica d’un habitatge en una escala de la A (més eficient) a la G (menys eficient). Aquest document, també inclou recomanacions per tal de reduir el consum d’energia i les emissions.

La idea d’aquest certificat és que també tingui un efecte econòmic. Un habitatge eficient energèticament té un consum menor, la qual cosa es tradueix en un estalvi en les factures de la llum i el gas. A més, el valor d’un immoble amb una qualificació energètica alta, és major que el d’un amb una qualificació baixa.

Així doncs, és obligatori comptar amb el certificat energètic per vendre o llogar un pis? La resposta és sí.

A Espanya, l’obtenció d’aquest certificat és obligatòria per a tots els habitatges a la venda o de lloguer. D’aquesta manera, es garanteix que els possibles compradors o llogaters puguin conèixer el nivell d’eficiència energètica i prenguin decisions en funció de les seves necessitats. A més, els anuncis en portals immobiliaris també l’han d’incloure. En cas de no ser així, es podria rebre una multa per part de l’Administració.

Cada immoble ha de complir amb els requisits mínims d’eficiència energètica fixats per la normativa vigent en el moment de la construcció. Això no obstant, el responsable de l’obtenció del certificat és el propietari de l’edifici o part de l’edifici. A més, una vegada obtingut, és necessari presentar-lo al registre de la comunitat autònoma corresponent.

Si tens dubtes sobre com aconseguir el certificat o necessites més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres per tal que puguem assessorar-te.
lupa
Filtrar