Entre els diferents tràmits immobiliaris, la referència cadastral és un element indispensable per a la identificació i gestió de qualsevol bé immoble situat al territori espanyol. Es tracta d’un codi alfanumèric únic que s’assigna a cada propietat i actua com una clau d’identificació davant l’administració i els particulars. Resulta crucial comptar amb la referència cadastral a l’hora de realitzar diversos tràmits i operacions.

 

Per què és important disposar de la referència cadastral?

Per entendre millor què és la referència cadastral i per què és tan important, imaginem una casa sense DNI. Sense aquest codi únic, seria impossible saber de quin immoble es tracta ni qui n’és el propietari. Així doncs, a grans trets, es tracta d’un document emès pel Cadastre que identifica les propietats immobiliàries de qualsevol mena: cases, pisos, parcel·les, etc.

A més de la seva funció identificativa, la referència cadastral també proporciona informació sobre la propietat com: la ubicació exacta, la superfície en metres quadrats, el valor cadastral a efectes fiscals i la titularitat. Tota aquesta informació resulta indispensable per gestionar correctament el patrimoni immobiliari en situacions de compravenda, herències, subvencions i altres tràmits legals.

 

Quan és necessària?

Tal com acabem de mencionar, és indispensable en situacions de:

  • Compravenda: S’utilitza per identificar i verificar la propietat per assegurar que no hi hagi errors en la transacció. Hi estan obligats tant el comprador com el venedor.
  • Herències: Si heretes un immoble, necessitaràs la referència cadastral per poder fer els tràmits de l’herència i canvi de titularitat.
  • Demanar ajudes o subvencions: Si vols demanar alguna ajuda o subvenció relacionada amb la teva propietat, necessitaràs la referència cadastral.
  • Consultar les dades cadastrals: Si en qualsevol moment vols consultar les dades cadastrals de la teva propietat, ho podràs fer a través de la referència.
  • Contractació de subministraments d’energia elèctrica.
  • Registre de la propietat: La referència cadastral també ha de constar en el Registre de la Propietat.

Si no s’aporta la referència cadastral en el termini establert, es qualifica d’infracció simple i pot ser sancionada. Queden lliures d’aquesta responsabilitat aquells casos en què s’acrediti la impossibilitat d’aportar la referència perquè s’està pendent de comunicació per part del Cadastre.

 

Com saber la referència cadastral d’una propietat immobiliària?

Trobar la referència cadastral és un procés senzill i pots fer-ho a través de diferents vies:

  • Rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
  • Seu Electrònica del Cadastre
  • Oficina del Cadastre
  • Notari o Registre de la Propietat

Una altra característica important és que estracta d’un recurs públic i accessible per a tothom. Això significa que qualsevol persona pot consultar-la, sigui per motius personals o professionals, sempre i quan disposi de les dades necessàries de l’immoble.

 

En resum, la referència cadastral desenvolupa un paper molt important en la identificació, gestió i administració de propietats. No només facilita les gestions, sinó que també proporciona seguretat jurídica en realitzar contractes amb béns immobles, i resulta fonamental per lluitar contra el frau en el sector immobiliari.

Troba la teva llar ideal o ven el teu immoble amb Simm!

lupa
Filtrar