Una finestra que no tanca correctament, una persiana espatllada, un problema amb la caldera… Són moltes les avaries que poden sorgir en un habitatge, però, quan es tracta d’una propietat de lloguer, qui se n’ha de fer càrrec? En el moment de realitzar reparacions en un pis de lloguer, és important que tant el propietari com l’arrendatari sàpiguen quins càrrecs haurà d’assumir cada un.

En aquest context, la Llei d’Arrendaments Urbans estableix una sèrie de pautes al respecte. Segons l’article 21 de Conservació de l’Habitatge, l‘arrendador haurà de realitzarsense dret a augmentar la rendatotes les reparacions per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, excepte quan el deteriorament de la reparació del qual es tracti sigui imputable a l’arrendatari.

Així doncs, primer de tot cal conèixer les obligacions del propietari, que van relacionades amb garantir l’habitabilitat i seguretat de la propietat.

  • Es farà càrrec del manteniment de terres, parets i sostres. Això comprèn humitats, goteres, finestres que no tanquen correctament, etc. En definitiva, ha d’assumir aquelles reparacions que formen part de l’estructura de l’habitatge.
  • Haurà d’assumir, també, el manteniment o substitució d’aquells electrodomèstics inclosos en la propietat. Per exemple, si la rentadora s’espatlla per circumstàncies accidentals com una tempesta o perquè ja ha arribat al final de la seva vida útil, la substitució anirà a càrrec del propietari. Si es tracta d’una avaria per un mal ús o dany intencional per part de l’arrendatari, serà aquest qui se’n faci càrrec.
  • Vetllarà perquè totes les instal·lacions d’aigua i electricitat funcionin correctament i no hi hagi problemes en els subministraments. En cas que l’habitatge disposi de caldera, el propietari també se’n farà càrrec.

Una vegada vistes les reparacions a càrrec del propietari, quines són responsabilitat de l’arrendatari?

  • S’haurà de fer càrrec de totes aquelles accions no aprovades pel propietari. Si s’han pintat o foradat parets sense autorització, aquestes hauran de quedar tal com estaven en un principi.
  • S’encarregarà d’arreglar o substituir aquells mobles o utensilis malmesos. Si s’ha trencat algun objecte que formava part de la propietat, serà responsabilitat de l’arrendatari.
  • Es farà càrrec de totes aquelles reparacions fruit del desgast i l’ús diari de l’habitatge, com una canonada embussada de la cuina, el pom d’una porta espatllat, etc.

Com es determina qui es fa càrrec d’una reparació petita? Per tal de determinar qui paga les reparacions petites, la Llei d’Arrendaments Urbans estableix diferents criteris en funció de les circumstàncies. Així, es distingeixen tres escenaris diferents:

  • Temps d’ocupació: si l’avaria es produeix poc després que l’arrendatari entri a viure al pis, la reparació anirà a càrrec del propietari.
  • Cost de la reparació: tot i que no s’estableix un cost específic, es tenen en compte diferents variables com que el cost de reparació sigui inferior al 50% del valor del bé a reparar, o que el cost de reparació no superi el 50% del preu mensual del lloguer.
  • Zona afectada: com a norma general, les reparacions que afecten l’habitatge en si (estructurals i de les instal·lacions) li corresponen al propietari: humitats, caldera, tancaments, etc. En canvi, els desperfectes de béns immobles aniran a càrrec del llogater.

És molt comú que, en finalitzar el contracte de lloguer, sorgeixi un conflicte sobre l’estat i el deteriorament de la propietat. Per evitar aquest tipus de situacions, el més recomanable és realitzar un inventari detallat amb fotografies on constin tots els mobles i objectes que hi havia a l’habitatge, així com el seu estat de conservació abans de llogar el pis.

També pot donar-se la situació que ni el propietari ni el llogater sàpiguen qui ha de fer-se càrrec de l’avaria. En aquests casos, el més aconsellable és dialogar i establir una comunicació honesta i transparent. Per això, recomanem incloure clàusules específiques al contracte de lloguer que estableixin qui es farà càrrec de cada reparació.

 

Si necessites redactar un contracte d’arrendament, vols vendre o llogar el teu pis, has de valorar una propietat, i vols fer-ho amb garanties, posa’t en contacte amb nosaltres per tal que puguem assessorar-te.

lupa
Filtrar