Un dels dubtes més recurrents entre els propietaris és si poden vendre un pis, tot i tenir-lo llogat. La resposta és sí. Es tracta d’una situació molt freqüent, però és important comunicar-ho correctament a cada una de les parts interessades.

Tenint en compte la situació econòmica actual, molts propietaris es troben contemplant aquesta opció com una estratègia per a garantir una situació financera més sòlida. Sigui per la necessitat d’obtenir liquiditat, noves oportunitats d’inversió, la por a possibles impagaments, o la recent implementació de la llei d’habitatge que limita els preus dels lloguers, els propietaris estan explorant la venda com una resposta estratègica a les demandes del mercat i les necessitats individuals.

En aquest article t’expliquem com pots vendre un pis amb arrendataris, i què has de tenir en compte per fer-ho legalment.

El propietari ha de respectar el contracte de lloguer.

En primer lloc, abans de començar amb el procés de venda cal revisar el contracte de lloguer existent. Si l’habitatge i el contracte de lloguer estan inscrits al Registre de la Propietat, el comprador està obligat a assumir el contracte. Això significa que l’arrendatari podrà continuar vivint al pis fins que aquest finalitzi.

Per altra banda, si el pis està inscrit al Registre, però el contracte no, el nou propietari haurà de subrogar els drets i obligacions de l’arrendador durant els primers cinc anys de la vigència del contracte si és persona física, o set anys, si és persona jurídica.

En el cas que ni el pis ni el contracte estiguin inscrits en el Registre, l’arrendatari tindrà un màxim de tres mesos per deixar la propietat. Això no obstant, el nou propietari pot perllongar el contracte d’arrendament, si així ho decideix.

L’arrendatari té preferència a l’hora de comprar l’habitatge

En el cas que l’arrendatari volgués adquirir la propietat, té preferència per sobre de qualsevol tercer. Per això, el propietari està obligat a notificar la intenció de venda i comunicar-li el preu, tret que el contracte contempli la renúncia explícita per part de llogater a comprar l’habitatge.

Si l’arrendatari no hi ha renunciat expressament, té dret a comprar la propietat sempre que iguali l’oferta acordada amb el comprador interessat. Així doncs, tindrà un termini de 30 dies per comunicar la seva decisió.

Per altra banda, en el cas que la venda es dugui a terme amb un tercer, el nou comprador haurà d’estar informat sobre l’existència d’un arrendatari i la vigència d’un contracte de lloguer. Si es procedeix amb l’adquisició, haurà de respectar aquesta situació fins que finalitzi el contracte.

Cal acordar el règim de visites.

Tenint en compte que mentre duri el contracte de lloguer el propietari té prohibit accedir a la propietat sense el consentiment de l’arrendatari, hauran de posar-se d’acord sobre el règim de visites.

Això no obstant, el llogater podria decidir no permetre cap visita, cosa que perjudicaria la possibilitat de venda per part del propietari. Per això, és molt important mantenir una relació cordial i de respecte entre les dues parts.

 

En resum, qualsevol propietari pot vendre un immoble encara que estigui llogat, sempre que ho comuniqui degudament als arrendataris i segueixi els procediments reglamentaris. Si necessites assessorament o ajuda professional per vendre el teu immoble, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Des de Simm treballarem per garantir una venda exitosa i eficaç.

lupa
Filtrar