Si ets propietari d’un habitatge, hi ha un seguit de documents imprescindibles que cal tenir controlats i al dia. En aquest article et fem un breu resum i explicació d’alguns dels principals, perquè puguis tenir-los localitzats i a punt per a quan els necessitis.

  1. Escriptura de la propietat

L’escriptura de la propietat és el document més important que has de conservar. Es tracta d’un document signat per un notari que acredita l’adquisició d’un bé immoble i els teus drets de propietat. Sempre és valuós comptar amb una còpia de l’escriptura, ja que la podries necessitar en cas de vendre l’immoble, sol·licitar ajudes o acreditar la titularitat de la propietat.

  1. La nota simple

La nota simple és un document que emet el Registre de la Propietat i que indica la titularitat de l’habitatge, la situació jurídica actual i inclou una descripció detallada de les característiques físiques. Tot i que no és obligatòria en el procés de venda, és útil per verificar la situació registral i afavorirà les negociacions amb el comprador, que la necessitarà en cas de demanar una hipoteca.

  1. Escriptura d’hipoteca

Si has finançat la propietat amb una hipoteca, és important tenir localitzat el contracte per estar al dia de tota la informació: terminis, tipus d’interès, tipus d’hipoteca (variable, fixa o mixta), quotes…

  1. Últims rebuts de l’IBI

En el moment de vendre un habitatge, el propietari ha de facilitar l’últim rebut de l’IBI per acreditar que està al corrent dels pagaments.

  1. Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un certificat que acredita que la propietat compleix amb els requisits mínims per ser habitada. Es tracta d’un document necessari si estàs pensant a llogar o vendre la propietat, i que hauràs de demanar com més aviat millor.

  1. Certificat d’eficiència energètica

Segur que has sentit a parlar sobre el certificat d’eficiència energètica, ja que a Espanya és obligatori si es vol vendre o llogar qualsevol immoble. Aquest document indica el grau d’eficiència i estalvi energètic de la propietat, i pot resultar de gran interès per a futurs compradors.

Altres documents que podries necessitar i que també cal tenir controlats són: el contracte de la pòlissa d’assegurança de la llar, els estatuts de la comunitat de propietaris, algunes de les últimes factures de subministraments…

Així doncs, tens tots aquests documents a mà i localitzats? Si et fa falta ajuda amb algunes tramitacions o necessites assessorament per vendre el teu habitatge, posa’t en contacte amb nosaltres. Comptem amb un equip de professionals qualificats al teu servei.

lupa
Filtrar